اتاق کنفرانس

اغلب دفاتر اداري به فضايي براي همايش و جلسات كاري خود نياز دارند. طراحي خاص و رعايت اصول ارگونومي، امكان نصب تجهيزات صوتي و تصويري و امكان تغيير ابعاد از قابليتهاي ميزهاي كنفرانس شركت فرم و فضا مي باشد.

بستن