پارتیشن اداری

امروزه پارتيشن بندي و جداسازي فضا از ملزومات طراحي فضاهاي اداري مي باشد.طراحان شركت فرم وفضا با توانمندي خود در امر طراحي و جاگذاري پارتيشنهاامكان ايجاد فضاهايي كاربردي و خاص را فراهم مي سازند.استفاده از سبكهاي جديدو به روز و همچنين تنوع متریال از ويژگيهاي پارتيشنهاي شركت فرم وفضا مي باشد.

بستن