حمایت و همکاری ویژه با طراحان و معماران


شرکت فرم فضا همواره حامی جامعه معماران  و طراحان ایران بوده است. در فرایند که نخستین بار توسط این شرکت مطرح شد، همکاری با معماران و طراحان مؤلف خصوصاً در آثار طراحی داخلی و پروژه‌های اداری بصورت اشتراکی انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

02122656112